Ваннаставно особље

Марија Петровић - педагог школе

Милан Ђокић - секретар школе

Оливера Јовичић - шеф рачуноводства

 

Помоћно особље

Душан Поповић - домар

Радован Топаловић - ложач

Дарко Ђокић - кувар

 

 Хигијеничари

Драгица Вујић

Станојка Ненадовић

Снежана Панић

Милан Јовановић

Радивој Јовановић

Верица Топаловић

Милена Малешевић